Blodprøver bestilt af hospitalet

Information om blodprøver bestilt af hospitalet

Pr. 1. juli 2016 skal alle blodprøver, som er bestilt af hospitalet tages på et af de regionale blodprøvesteder.

Det betyder, at du som patient ikke længere kan få taget de blodprøver, som hospitalet bestiller hos din egen læge.

Blodprøver, som din egen læge bestiller, bliver forsat taget hos din egen læge.

Pr. 1. juni 2019 skal alle have bestilt tid online på www.booking.rm.dk.

BESTIL tid til blodprøvetagning her: sådan booker du tid

Når du skal have taget en blodprøve, som hospitalet har bestilt, kan du frit vælge mellem alle regionale blodprøvesteder.

Fra den 9. maj 2016 kan du finde adresserne på www.blod.rm.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nære Sundhedstilbuds hovedpostkasse naere.sundhedstilbud@rm.dk

Se brev fra Regionen Nære Sundhedstilbud og kort over blodprøvetagningssteder :

Info til patienter om blodprøver bestilt af hospitalet

Oversigtskort blodprøvetagningssteder