Klinikkens historie

Fra Dr. Ole via Lægerne Algade / lægerne Pedersen og Vestergaard på Reberbanen til solopraksis i Sundhedshuset

Indtil 14. marts 2016 blev praksis drevet i det flotte gamle hus på Algade 15 :

Algadetegning

Tegning af Peder Svendsen

Huset i  blev bygget af sagfører Kramer i slutningen af 1800-tallet, siden beboet af sagfører Grove.

Fra maj 1936 til april 1973 havde dr. Ole (Ole Søndergaard Christensen) lægepraksis der. I huset var der praksis og privatbolig. I vinduerne ud mod gaden var der  hobevis af fru Søndergaard Christensens kaktus. Når  “Nattens dronning” blomstrede satte  fru Christensens et skilt i vinduet “Nattens dronning blomstrer i nat” . Engang bragte Politikens bagside et billede af skiltet under overskriften “Det vilde natteliv i Ringkøbing”.

Omme bagved var der frugthave med mange store frugttræer – kirsebær bla. I det, der engang var personalets kaffestue, var der soveværelse, og her kom Søndergaard Christensens børn til verden. 

Ole Søndergaard Christensen var modstandsmand og den lokale modstandsbevægelses læge, efter amtslæge Thedes død i 1945.

Ole Søndergaard-Christensen

Ole Søndergaard-Christensen

Læge Ole kopi

Om dr. Ole i opslagsværket : Den Danske Lægestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Ole med baskerhue foran huset i Algade

 

Brevdue

Klistermærke fra loftet i Algade, nu er mærket overdraget til lokalarkivet.

 

Søndergaard Christensen var brevdue mand. På loftet i Algade sad indtil i år dette mærke :”Skyd aldrig en brevdue – den er indrulleret i Danmarks hær”. Plakaten kan ses i dette link: http://www.dan068frederikshavn.dk/…/Brevduer%20i%20krig…

I 1993 bortfaldt pligten at stille brevduer til rådighed for forsvaret.

 

 

 

 

 

 

I maj 1973 solgte Søndergaard Christensen til Alfred Morsing Madsen,  i august 1977 blev læge Keld Boje Jensen ansat som amanuensis og i 1978 slog lægerne sig sammen med Per Næss-Scmidt.

Der var bygget en sidebygning på huset i 60’erne, ved Boje Jensen og Næss-Schmidts indtræden blev hele huset ombygget og udnyttet til lægepraksis. Der var rigelig plads til 3 læger med venteværelse, laboratorium og sekretariat samt parkeringsplads til 11 biler i den gamle have.

 

Om Morsing-Madsen i Den Danske Lægestand

Om Morsing-Madsen i Den Danske Lægestand

Læge Per Næss-Schmidt,  havde været sololæge i en gl. familiepraksis i Søren Harpøths hus i Østergade.

Den Danske Lægestand om Per Næss-Schmidt og hans far - Sigurd Næss-Schmidt

Den Danske Lægestand om Per Næss-Schmidt og hans far – Sigurd Næss-Schmidt

 

Per overtog sin fars praksis i Østergade, da faderen Sigurd Næss-Schmidt pludselig døde af en blodprop i 1966. Han var da helt nyuddannet læge.

Sigurd havde i sin tid selv overtaget sin fars, Erhard Næss-Schmidts praksis. Pers farmor – Maria Næss-Schmidt var en aktiv kvinde i Ringkøbing by som formand for Dansk Kvindesamfund og Røde Kors gennem mange år.

 

Søren Harpøths hus – nu showroom for One-Collection

 

 

I 1979 kunne de udvide med endnu en mand. Læge Kjeld Boje Jensen fra Næstved, uddannet på Ringkøbing sygehus, startede som 3- mand.

 

 

Igennem halvfemserne blev der tiltagende samarbejdsproblemer i praksis. De lod sig ikke løse trods intervention fra praksisudvalget. K. Boje Jensen ønskede at forlade praksis og etablere sig med praksis på sin private adresse Jagtvej i Holmsland. Det forhindrede konkurrencebestemmelserne i kontrakten ham i.

I 1993 døde Alfred Morsing Madsen og nu var vejen banet for en opsplitning af praksis. Boje Jensen og Per Næss-Schmidt lod en afstemning foretage blandt patienterne. Den der fik flest tilkendegivelser fra ptt. kunne få lov at få 2-lægepraksis’en.

Boje Jensen fik tilkendegivelser om, at 1800 ptt. ville tilmelde sig som ptt. i hans praksis. Per Næss-Schmidt fik fra godt 1600. Boje Jensen købte bygningen og lod sekretariatet modernisere og ombygge.  1. nov. 1993 startede Birte Pedersen, der kom fra 1. reservelægestilling på med. afd. Herning sygehus, som amanuensis mhp kompagniskab hos Boje Jensen.

Per Næss-Schmidt fortsatte som sololæge i samarbejdspraksis fra sit kliniklokale i Algade. Pr. 1. maj 1994 gik Birte Pedersen og Boje Jensen i kompagniskab som Lægerne Algade og omdannede samtidig praksis til anpartsselskab.

Per Næss-Schmidt fik egne lokaler i Nygade i 1995. Hans praksis blev ved hans død i 1997 overtaget af Ludvig Nielsen, der senere flyttede til lokalerne i den gl. sodavandsfabrik på Torvegade. Da Ludvig Nielsen lukkede sin praksis pga. sygdom i 2010, blev patienterne fordelt til byens læger.

BP. BJ og JV

Lægerne Birte Pedersen, Keld Boje Jensen og Jesper Vestergaard v. sidstnævntes overtagelse af Bojes praksisandel. I baggrunden klinikkens mangeårige sekr. Ingelise Strunge Andersen. Foto Jørgen Kirk

 

Boje Jensen ønskede at træde ud af praksis, da han blev 50. Læge Jesper Vestergaard blev ansat som uddannelsesamanuensis, og efter endt kursus gik han okt. 1999 ind i praksis i stedet for Boje Jensen.

Keld Boje Jensen blev dræbt ved helikopterstyrt i aug. 2000

Huset i Algade blev overdraget til de nye ejere i påsken 2106 og de gik straks igang med en stor renovering, bla. nedrivning af tilbygningen fra 60’erne som indeholdt det gamle venteværelse. Huset bliver tilført kviste på både for- og bagside.

Algade

Dagbladet omtalte renoveringen i forbindelse med Bygningsforbedringsudvalgets rundtur i kommunen :

Den gamle lægeklinik på Algade 15 i Ringkøbing er en markant bygning ved Museumspladsen, og bygningsforbedringsudvalget er begejstret for, at de nye ejere vælger de rigtige løsninger ved renoveringen.

Læge Jesper Vestergaard trådte efter længerevarende sygemelding ud af praksis pr. 31.12.2016. Birte Pedersen fortsætter som solo-læge med 1850 patienter. Det har ikke kunnet lade sig gøre at skaffe ny læge til byen. En stor gruppe patienter ca. 1300 har måttet fordeles rundt til områdets læger.