Lægevagten

Vagtlæge
Får du brug for lægehjælp om aftenen eller i weekenden, kan du ringe til vagtlægen på tlf. 70 11 31 31. Du skal bruge dette nummer uanset hvor i Region Midtjylland du ringer fra.
(dog ø-lægeordning på Endelave og Anholt).

HUSK at have dit CPR-nummer parat.

Åbningstider

Lægevagten er åben mellem kl. 16.00 og kl. 08.00 på hverdage og hele weekenden, dvs. fra fredag kl. 16 til mandag kl. 08, samt helligdage.

Telefonkonsultation

Når du ringer til vagtlægen på tlf. 70 11 31 31, ringer du til en central telefonkonsultation. Her sidder der en vagtlæge klar til at tage telefonen for at hjælpe og vejlede dig.

I perioder kan der være kø. Du får automatisk besked om hvilket nummer du er i køen. Bliv derfor på linien indtil du har kontakt med vagtlægen.

Vurderer du, at der er tale om en akut livstruende situation, kan du taste dig foran i køen. Vagtlægen kan se på et display i vagtlokalet, dels hvor mange patienter der er i køen, dels om du har tastet dig foran i køen. Vær med til at bevare denne høje telefonservice ved kun at taste dig foran i køen, hvor der er tale om ABSOLUT akut livstruende sygdom og skader.

Den vagtlæge du møder i telefonen vurderer på baggrund af dine oplysninger, hvilken hjælp du har brug for. Det kan være:

  • et godt råd til hvordan det aktuelle problem håndteres og eventuelt en recept
  • råd om at kontakte egen læse i åbningstiden
  • henvise til en behandlende vagtlæge på een af regionens vagtlægeklinikker
  • at sende en vagtlæge på sygebesøg i dit hjem
  • at indlægge dig direkte på et af regionens sygehuse, evt. ved at sende en ambulance
    Du skal have en telefonisk aftale for at blive modtaget i en vagtlægekonsultation. Ring derfor altid til vagtlægen inden du møder op i konsultationen.

Brug kun lægevagten ved sygdom, hvor behandlingen ikke kan vente til næste dag.

Medbring altid dit sundhedskort ved enhver kontakt til en vagtlæge.

Læs mere om Lægevagten i Region Midt
Lægevagtklinikkerne:

  • Regionshospitalet Herning Indgang nord N1 – Gammel Landevej 61
  • Sundhedshus Ringkøbing Indgang E – Indgang fra Reberbanen
  • Regionshospitalet Tarm,  Kirkegade 3, Tarm