Udsmykning på Lægegangen

Midt for i gangen hænger et stort maleri af No-kunstneren Henrik Have fra 2013. Henrik Have døde 2014.  Maleriet er også brugt som forside foto her på hjemmesiden.

På Birte Pedersens kontor hænger et lille billede af Troels Trier : Forklaringskirken i Kitaj fra Triers udstilling i Rådhushallen 2018.

Fotograf Jørn Deleurans fotos udsmykker lægegangen. De er fra bogen  `Vestjylland – i et andet lys`

Se mere på: www.jorndeleuran.dk